Hải quan Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN mở tờ khai nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định 103/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan của Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP. Dĩ An, Bình Dương, chịu sự quản lý, giám sát của Cục Hải quan Bình Dương.

Tổng diện tích kho ngoại quan của Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam sau khi mở rộng là hơn 3.200 m2, bao gồm hơn 2.350 m2 kho, hơn 850 m2 bãi và 20 m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan, 40 m2 kho chứa tang vật vi phạm.

Tiếp theo, tại Quyết định 105/QĐ-TCHQ, Công ty cổ phần OPL Logistics có địa chỉ huyện Bến Lức, Long An được mở rộng kho ngoại quan. Sau khi mở rộng kho ngoại quan của doanh nghiệp có diện tích 12.202 m2, trong đó, diện tích kho là 8.000 m2, bãi hơn 4.200 m2, diện tích còn lại văn phòng làm việc của cơ quan hải quan và kho chứa tang vật.

2 quyết định nêu trên có hiệu lực từ 15/1/2021, được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan./.

Ngọc Linh