Dự án này được thực hiện từ năm 2014-2016 với mức vốn đầu tư 200 triệu USD bằng vốn vay của WB. Trong đó 26 triệu USD từ nguồn vốn Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và 174 triệu USD từ nguồn vốn Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD).

Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu ngành điện, xây dựng biểu giá bán điện mới, khuyến khích cạnh tranh hiệu quả, đầu tư kịp thời vào ngành điện, nhất là vào khâu phát điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện, cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất và đồng thời nâng cao mức sống của người dân với việc thiết lập cơ chế giá điện cho người nghèo và điện khí hoá nông thôn.

Cụ thể, dự án sẽ nâng cao năng lực cho cơ quan điều tiết, các đơn vị điện lực thực hiện hiệu quả trong thị trường phát điện cạnh tranh; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên lạc và các công cụ phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh; nâng cao năng lực truyền tải điện của lưới truyền tải và phân phối, giảm thiểu quá tải, nghẽn mạch, sụt áp trên lưới truyền tải và lưới điện phân phối.../.

Theo VGP