Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ 5 trái sang) chúc mừng thành tích của Cục thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2013. ảnh: Đức Minh

Tại thông báo này, Cục Thuế thành phố Hà Nội yêu cầu, trong 2 tháng đầu năm 2014, các phòng, các chi cục thuế chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 đã được cục đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2013; đặc biệt phải đăng ký dự toán phấn đấu, ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Các đơn vị chủ động thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo nguồn thu theo từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; tập trung đánh giá, phân tích sâu tình hình sản xuất kinh doanh, nắm bắt kịp thời, sâu sát tình hình biến động nguồn thu trong từng thời điểm,...

Lãnh đạo cục, lãnh đạo các phòng, các chi cục thuế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu thuế tháng 01 và tháng 02...

Về đôn đốc, kê khai nộp thuế, các phòng (đội) kiểm tra thuế tập trung nhân lực đôn đốc kê khai đúng thời hạn quy định; kiểm tra, rà soát tờ khai thuế:

Đối với Tờ khai thuế GTGT (kỳ kê khai tháng 12/2013, tháng 1/2014 đối với trường hợp kê khai theo tháng, kỳ kê khai quý 4/2013 đối với trường hợp kê khai theo quý), TTĐB, Tài nguyên... phải nộp tháng 01, 02/2013: Đôn đốc các đơn vị thực hiện kê khai kịp thời, đúng thời gian quy định;

Thực hiện kiểm tra sơ bộ ngay đối với 100% hồ sơ khai thuế, trong đó tập trung kiểm tra, rà soát trọng điểm đối với những DN kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, các ngành nghề có nhiều rủi ro về kê khai thuế như: các DN kinh doanh bất động sản, DN kinh doanh ô tô, xe máy (theo Thông tư 71), các ngân hàng, các DN kinh doanh dược phẩm, nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ đặc biệt, các DN kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các DN có số thuế GTGT còn được khấu trừ lớn...;

Phân tích tính hợp lý trong kê khai thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào để loại trừ các trường hợp kê khai không đúng quy định nhằm tăng thu cho NSNN.

Về thanh tra, kiểm tra, Cục thuế Hà Nội giao cho Phòng Thanh tra thuế số 1, Kiểm tra thuế số 2 xây dựng phương án và thực hiện giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho các phòng thanh tra, kiểm tra, các chi cục thuế ngay khi nhận được kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2014 của Tổng cục Thuế.

Các phòng thanh, kiểm tra, các chi cục thuế kết thúc thanh, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 01/2013 đối với những cuộc thanh, kiểm tra còn dở dang; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, bài học của năm 2013.

Ngay trong đầu tháng 1/2014, các đơn vị cần sắp xếp, bố trí nhân sự các đoàn thanh, kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thanh, kiểm tra triển khai ngay kế hoạch thanh, kiểm tra sau hoàn thuế.

Trong tháng 1 và 2/2014, Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ và các chi cục thuế tiếp tục triển khai ngay việc truyền tải các nội dung chính sách thuế mới, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế, Luật thuế GTGT, TNDN, TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể người nộp thuế trên địa bàn.

Bộ phận một cửa của cục và các chi cục nghiêm túc thực hiện, bố trí đầy đủ cán bộ trực đến ngày cuối cùng trước ngày nghỉ tết Nguyên đán và ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết để tiếp nhận các loại hồ sơ thuế và giải đáp kịp thời các nội dung vướng mắc của NNT theo quy định.

Đơn vị này chủ trì phối hợp với các chi cục thuế thực hiện công khai doanh thu, mức thuế của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và các hộ thuộc diện không chịu thuế GTGT...

Thanh Bình