nld

Ảnh minh họa

Trong các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động.

Bên cạnh đó, ngành cũng thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác như: hỗ trợ người lao động tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, trả lương ngừng việc cho người lao động.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và doanh nghiệp của ngành BHXH cho thấy, tính đến hết ngày 26/8, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 332 đơn vị với 57.491 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 395,3 tỷ đồng tại 43/63 tỉnh, thành phố.

Cơ quan BHXH cũng đã xác nhận danh sách cho 490.382 lao động của 23.347 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó đã xác nhận cho 351.863 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 21.453 đơn vị; 41.999 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.058 đơn vị; 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị.

Về việc xác nhận danh sách lao động hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất: cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 42.618 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 517 đơn vị được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 34.884 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động) của 164 đơn vị.

Bên cạnh đó, đã xác nhận danh sách 18.123 lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 150 đơn vị./.

Mai Lâm