ngoi nha Duc

Dự án Ngôi nhà Đức tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Deutsches Haus Vietnam

Với dự án “Bildungscampus Deutscheland” (Cụm trường học Đức), hai nước Đức và Việt Nam muốn đảm bảo việc xây dựng và mở rộng Trường phổ thông Quốc tế Đức (IGS) tại TP. Hồ Chí Minh cho ít nhất 600 học sinh. Cũng trong dự án này, hai nước có kế hoạch xây dựng một trung tâm dạy nghề hiện đại của Đức, nơi khoảng 600 học viên sẽ được đào tạo nghề theo mô hình song hành nhằm chuẩn bị cho tương lai của mình tại Việt Nam và Đức.

Nhằm tận dụng tối đa hiệu năng của các phòng sinh hoạt tập thể và công trình thể dục thể thao được sử dụng chung giữa trường phổ thông và trung tâm dạy nghề, cả hai cơ sở sẽ được hợp nhất trong cùng một khuôn viên theo như kế hoạch xây dựng mới cụm trường học.

Tổng vốn đầu tư dự án được ước tính vào khoảng 25 triệu Euro.

Thông qua nghị quyết ngày 9/11/2018 về ngân sách liên bang giai đoạn 2019 - 2021, Quốc hội Liên bang Đức đã phê duyệt dự án “Bildungscampus Deutscheland” tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng số tiền là 18 triệu Euro. Phần vốn đầu tư bổ sung sẽ do các nhà đầu tư của Deutsches Haus Ho Chi Minh City (Ngôi nhà Đức) đóng góp.

Thảo Miên