Theo quyết định xử phạt, Công ty hữu hạn công nghiệp Hồng Đạt bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn quy định cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể ngày 11/11/2014, Công ty hữu hạn công nghiệp Hồng Đạt đã bán 40.000 cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP làm giảm khối lượng nắm giữ từ 3.500.030 cổ phiếu PVC xuống 3.460.030 cổ phiếu PVC, giảm từ 7,0% xuống 6,92% nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, HNX.

Tiếp đó, đến 4/12/2014, Công ty này tiếp tục mua 18.000 cổ phiếu PVC dẫn đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tăng từ 6,99% lên 7,03% khối lượng cổ phiếu PVC đang lưu hành nhưng đến ngày 26/12/2014 mới thực hiện báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Cùng ngày, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với 3 doanh nghiệp khác là: CtyCP Thủy điện Sê San 4A, Tổng công ty Viglacera - CTCP và CtyCP Cảng Nha Trang, do chậm đăng ký công ty đại chúng.

Cụ thể, CtyCP Thủy điện Sê San 4A bị phạt 40 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

CtyCP Cảng Nha Trang và Tổng công ty Viglacera – CTCP đều bị phạt 7,5 triệu đồng/công ty do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng.

Các quyết định xử phạt trên căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên