4 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước tăng 14%

Giá dầu thô trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào mức thu 9.000 tỷ đồng từ dầu thô trong tháng 4. Ảnh: PVN

Trong đó, thu nội địa ước đạt 56.300 tỷ đồng, tăng 13,3%, tương đương với mức tăng khoảng 6.600 tỷ đồng so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do tháng 4 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai nộp thuế TNDN phát sinh quý I/2014 và các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng kê khai nộp thuế GTGT phát sinh quý I/2014.

Thu từ dầu thô ước đạt 9.000 tỷ đồng, do giá dầu thô trên thị trường thế giới trong tháng duy trì ở mức cao, nhờ đó giá dầu thô thanh toán của Việt Nam xoay quanh ở mức khoảng 113 USD/thùng, tăng 15 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.500 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước. Sau khi thực hiện hoàn thuế GTGT theo chế độ (6.000 tỷ đồng), thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 12.500 tỷ đồng.

Khoản thu còn lại được tính cân đối từ thu viện trợ nước ngoài và thu khác.

Cũng trong tháng 4/2014, tổng chi NSNN tháng 4 ước 87.465 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 331.295 tỷ đồng, bằng 32,9% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai...

Đồng thời, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 4 đã chi 280,87 tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW để bổ sung kinh phí thực hiện công tác tu bổ đê điều, mua sắm trang thiết bị và thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Về cân đối NSNN, bội chi tháng 4 ước 9.205 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng ước 42.495 tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm./.

Hoàng Lâm