Trong số 40 tỉnh, thành phố, TP Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất với 724,2 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Quảng Ninh thu hút 568,4 triệu USD; Hải Dương 288,1 triệu USD; Bình Dương 248,2 triệu USD; Đồng Nai 242,9 triệu USD…

Trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp mới, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất; tiếp đến là đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc; Singapore 363,9 triệu USD; Indonesia; Nhật Bản./.

Tài Tâm