miễn giảm học phí

Hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước được hưởng chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước. Ảnh: TL

Cụ thể, chi phí cho học kỳ II năm học 2012-2013 tại 4 tỉnh là hơn 344 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Nghệ An được bổ sung 134,639 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh là 122,519 tỷ đồng, Bắc Ninh là 10,597 tỷ đồng và Sóc Trăng là 76,249 tỷ đồng.

Chi phí cho học kỳ I năm học 2013-2014 tại 4 tỉnh là 67,7 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Bộ Tài chính tạm cấp bằng 50% số tiền dự kiến nhu cầu. Trong đó, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Sóc Trăng được bổ sung lần lượt là 26,9 tỷ đồng, 24,5 tỷ đồng, 1,1 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng.

Cũng về nội dung miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Bộ Tài chính duyệt chi cho ngân sách tỉnh Tây Ninh số tiền 30,238 tỷ đồng cho các đối tượng và cơ sở giáo dục trong 2 năm 2011 và 2012.

Trong đó, bổ sung cho thực hiện chính sách năm 2011 là 12,782 tỷ đồng, cho năm 2012 là 17,456 tỷ đồng./.

Uyên Linh