Ông Nguyễn Trường Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, ở tuyến huyện có trung tâm y tế của tỉnh Phú Thọ đã triển khai bệnh án điện tử, hơn 70% đơn vị trực thuộc không dùng bệnh án giấy. Tuy nhiên, việc triển khai của các bệnh viện tuyến huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn.

44 cơ sở khám, chữa bệnh đã sử dụng bệnh án điện tử thay bệnh án giấy
Hiện cả nước có 44 cơ sở khám, chữa bệnh đã sử dụng bệnh án điện tử không dùng bệnh án giấy. Ảnh: Văn Nam.

Hồ sơ bệnh án điện tử được quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế. Trong đó, Thông tư số 46/2018/TT-BYT đã quy định về giá trị pháp lý của bệnh án điện tử, các nguyên tắc thực hiện bệnh án điện tử, việc quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khi triển khai bệnh án điện tử một cách rõ ràng.

Theo lộ trình thực hiện bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế, đối với các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I, chậm nhất đến 31/12/2023 phải hoàn thành triển khai bệnh án điện tử. Các bệnh viện còn lại trên toàn quốc đến năm 2028 phải hoàn thành.

Theo ông Nam, con số này khá khiêm tốn so với mục tiêu và lộ trình đặt ra tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nhận định, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện là rất phức tạp, rất khó khăn, khó từ vấn đề nghiệp vụ, đến các vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy trình khám chữa bệnh./.