bộ tài chính

Toàn cảnh lễ ký. Ảnh: TCHQ

Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cùng đại diện các đơn vị tham gia chương trình giám sát.

Chương trình giám sát nhằm thu thập ý kiến, đánh giá của DN về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính đối với việc cải cách thuế, hải quan đã được xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP.

6 cơ quan nói trên sẽ giám sát việc thực hiện cải cách TTHC liên quan cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục thuế, hải quan không cần thiết, giảm bớt thời gian và chi phí cho DN trong việc kê khai nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó lựa chọn một số cơ quan thuế, hải quan ở những nơi trọng điểm phát triển kinh tế, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC, đề cao chất lượng phục vụ của cán bộ thuế, hải quan ngay ở cơ sở, điểm giao dịch.

Tại lễ ký, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: "Giám sát thuế, hải quan cần có sự tham gia của DN vì đây là đối tượng thụ hưởng kết quả từ hai ngành này. Trước tháng 12/2015, chúng ta phải đưa ra được thông điệp Hải quan Việt Nam, Thuế Việt Nam cải cách đến đâu khi hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN…”.

Dự kiến, việc khảo sát sẽ được thực hiện vào tháng 5/2015 tại 15 tỉnh, thành phố có hoạt động thuế và hải quan tiêu biểu nhất, đồng thời giám sát một số khu vực cửa khẩu, cơ quan hải quan và một số chi cục thuế.

Đến tháng 10/2015 hoàn thành báo cáo kết quả giám sát bước đầu để trình Quốc hội.../.

Nguyễn Phúc