ảnh mic

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu MIC đạt hơn 715 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch 54,4%, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường 33%.

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm, HĐQT, Ban điều hành, cán bộ nhân viên MIC đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh như: Phát triển thêm kênh bán hàng qua Viettel Telecom, qua nhiều ngân hàng lớn MB, Pvcombank, OCB,…, đại lý tại các tỉnh, thành trên toàn quốc; nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm thông qua việc hợp tác với nhiều garage, bệnh viện uy tín…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Uông Đông Hưng, Phó Tổng giám đốc MB, Chủ tịch HĐQT MIC đánh giá cao kết quả MIC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và mong muốn MIC tập trung các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như thuê đơn vị tư vấn mô hình tổ chức, kiện toàn Ban giám định, bồi thường nhằm đưa công tác giám định, bồi thường chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả; thành lập thêm đơn vị bảo hiểm thành viên khu vực phía nam, nghiên cứu mở rộng thị trường sang Lào và các nước trong khu vực…, nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, MIC đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong đó có 7 đơn vị đạt Tập thể Lao động xuất sắc, 11 tập thể biểu dương đạt lợi nhuận cao, tỷ lệ bồi thường thấp và quản lý tốt, 7 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ xuất sắc và 13 cá nhân được biểu dương./.

H.C