Hai quan binh duong

Cán bộ Hải quan Bình Dương kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan. Ảnh Lê Phi Vũ

6 tháng đầu năm 2018, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều thuận lợi và tăng trưởng khá ổn định. Số lượng doanh nghiệp (DN) mới về làm thủ tục tại Hải quan tỉnh Bình Dương và kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) liên tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Quan hệ đối tác hải quan – DN ngày càng phát triển, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương, tính đến ngày 29/6/2018, đơn vị thu đạt 6.662,14 tỷ đồng, bằng 51,64% so với kế hoạch của HĐND tỉnh giao (12.900 tỷ đồng), bang 49,35% chi tiêu Bộ Tài chính giao (13.500 tỷ đồng), tăng 7,96%. Ước thu NSNN lũy kế đến 15/7/2018 là 7.300 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, Hải quan Bình Dương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo đúng tiến độ kế hoạch. Các chỉ số thống kê về kim ngạch, tờ khai hàng hóa XNK, số DN, số thu tiếp tục tăng trưởng. Các vướng mắc phát sinh đã được kịp thời tiếp nhận, giải đáp và báo cáo cấp trên hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của DN trên địa bàn./.

Vũ Lê