xuat khau

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: ĐT

Riêng tháng 6, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 12,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước, trong đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) ước tính đạt 8,2 tỷ USD, giảm 2,7%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tương ứng của cả nước như: Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 99,6%; hàng dệt may 60,2%; giày dép 78,1%; máy móc thiết bị và phụ tùng 89,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng 95%; máy vi tính và linh kiện 98,4%.

Mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 11 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực kinh tế trong nước đóng góp 3,9 điểm phần trăm.

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,7 tỷ USD; hàng dệt may đạt 9,3 tỷ USD; giày dép đạt 4,8 tỷ USD; thủy sản đạt 3,5 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 3,4 tỷ USD...

Về thị trường xuất khẩu trong 6 tháng, EU vươn lên vị trí dẫn đầu với tổng kim ngạch ước tính đạt 13,1 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013. Đứng thứ 2 là Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 13 tỷ USD, tăng 19,5%. Thị trường ASEAN đứng thứ 3 với 9,6 tỷ USD, tăng 4,8%.Tiếp đến là Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trung Ninh