Một góc của đảo Lý Sơn. Ảnh: P.Đ

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 7609/QĐ-BCT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bằng cáp ngầm”,Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Dự án có quy mô 8,746 km đường dây trên không, 26,219 km cáp ngầm xuyên biển .Phần lưới điện phân phối trên đảo do EVNCPC đầu tư bằng nguổn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW).

Dự án do Bộ Công Thương làm chủ quản đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều phối, EVNCPC làm chủ đầu tư, BQLDA Điện nông thôn miền Trung trực tiếp quản lý dự án.

Đây là dự án cấp bách, đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ngay sau khi dự án đầu tư được duyệt, EVN sẽ trình ngay kế hoạch đấu thầu cho Bộ Công Thương, đồng thời cùng với EVNCPC làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để thống nhất cơ chế phối hợp thực hiện.

Theo kế hoạch, đầu quí I/2014, EVNCPC sẽ chọn lựa xong nhà thầu thiết kế, cung cấp và thi công cáp ngầm xuyên biển, triển khai thi công từ quý II/2014 đến quí III/2014; nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình vào cuối quí III/2014./.

Phong Điền