Theo số liệu của Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn cả kim ngạch lẫn tốc độ tăng trưởng so với nhập khẩu.

Lũy kế 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu (XK) của cả nước ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1%.

linh kien dien tu
Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện điện tử tăng cao nhất tới 57,8%. Ảnh: TL

So với cùng kỳ năm trước, một số mặt hàng XK có kim ngạch tăng cao như điện tử, máy tính và linh kiện tăng 57,8%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 28,2%, hàng dệt may tăng 9,9%, giày dép tăng 22,3%, máy móc thiết bị tăng 10,3%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 10,4%…

Tuy nhiên một số mặt hàng XK lại giảm cả về lượng và kim ngạch như cà phê giảm 33,2% về lượng và giảm 33% về kim ngạch; gạo giảm 3,5% về lượng và giảm 8,7% về kim ngạch, than đá giảm 73,1% về lượng và giảm 60,6% về kim ngạch, dầu thô giảm 0,3% về lượng và giảm 47,1% về kim ngạch...

Hoa Kỳ vẫn là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng, với kim ngạch ước tính đạt 18,9 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2014, tiếp đến là EU đạt 17,8 tỷ USD tăng 13,2%, ASEAN đạt 10,7 tỷ USD giảm 2,4%, Trung Quốc đạt 9,3 tỷ USD tăng 8,3%, Nhật Bản đạt 7,9 tỷ USD giảm 6,5%...

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 7/2015 ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 7 tháng ước tính đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm tăng mạnh gồm: Ô tô tăng 87,9% (ô tô nguyên chiếc tăng 154,4%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 35,1%, điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 35%, sản phẩm chất dẻo tăng 23%...

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 28,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc 16,2 tỷ USD, tăng 31,7%; ASEAN 14,1 tỷ USD, tăng 5,3%; Nhật Bản 8,5 tỷ USD, tăng 23,9%; EU 5,3 tỷ USD, tăng 6,6%; Hoa Kỳ 4,4 tỷ USD, tăng 20%.

Nhập siêu tháng 7/2015 ước đạt 300 triệu USD, lũy kế 7 tháng đầu năm là 3,4 tỷ USD, tương đương 3,7% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 8 tỷ USD.../.

Thu Nga