Theo quyết định, tổng vốn thực hiện phương án là 7,5 tỷ đồng, mục tiêu nhằm quản lý chặt việc sản xuất, chế biến dăm gốc xuất khẩu (XK), hạn chế tối đa việc sử dụng nguyên liệu gỗ khai thác từ rừng trồng để sản xuất dăm gỗ, nâng cao giá trị sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng khai thác trong nước.

Cụ thể, phương án được chia làm 2 giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 2014-2015, sử dụng không quá 70% sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng để sản xuất dăm gỗ, tăng giá trị gia tăng trên 1m3 nguyên liệu gỗ khoảng 14% so với năm 2013.

Giai đoạn 2016-2020, sử dụng không quá 40% sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác từ rừng trồng để sản xuất dăm gỗ, tăng giá trị gia tăng trên 1m3 nguyên liệu gỗ khoảng 45% so với năm 2013.

Đặc biệt, Bộ NN&PTNT sẽ khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư chế biến gỗ, để đến 2020, các cơ sở sản xuất ván sợi MDF, ván dăm và viên nén chất đốt đi vào sản xuất với sản lượng khoảng 2,5 triệu tấn sản phẩm/năm và thúc đẩy các nhà máy giấy đạt khoảng 750 nghìn tấn bột giấy/năm, tiêu thụ khoảng 6,5 triệu m3 gỗ nhỏ; phát triển thêm các cơ sở sản xuất ghép thanh và các loại ván nhân tạo khác và các vật liệu hỗ trợ trong chế biến gỗ.

Diệu Hoa