Theo đó, cơ cấu tổ chức và 5 giá trị cốt lõi mới đặc trưng của ABBANK được định hành bởi yếu tố đặt khách hàng là trọng tâm.

ABBANK thành lập hai khối mới là: Khối bán hàng và dịch vụ để hỗ trợ đơn vị kinh doanh (ĐVKD) nâng cao hiệu quả hoạt động, chuyên môn hóa hoạt động bán hàng của lực lượng bán tiệm cận thị trường; Khối chiến lược phát triển thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quản lý thực thi chiến lược và quản trị các dự án chiến lược của ngân hàng.

ABBANK công bố mục tiêu chiến lược cốt lõi giai đoạn 2021- 2025
ABBANK công bố mục tiêu chiến lược cốt lõi giai đoạn 2021- 2025. Ảnh: Nguyễn Hương

Cùng với đó, ABBANK đổi tên, điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của nhiều khối khác. Khối khách hàng cá nhân và khối SMEs được điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo định hướng nhóm chức năng. Khối quản lý rủi ro đổi tên thành khối quản trị rủi ro và bổ sung thêm phòng chức năng. Khối khách hàng doanh nghiệp chuyển thành khối ngân hàng bán buôn, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh với đối tượng lớn và mở rộng quy mô hơn một đối tác doanh nghiệp.

5 giá trị cốt lõi mới được ABBANK lựa chọn cho những giá trị và niềm tin chung, bao gồm: Khách hàng là trọng tâm; Nhân sự là tài sản; Cộng tác cùng phát triển; Linh hoạt và thích ứng; Kỷ luật để chiến thắng. 5 giá trị cốt lõi này hướng đến các yếu tố tiên quyết về khách hàng, đề cao vai trò của cán bộ nhân viên trong tổ chức cũng như xây dựng các “từ khóa” trong hành động để đạt được các mục tiêu chiến lược nêu trên, đó là cộng tác, linh hoạt, thích ứng và kỷ luật.

ABBANK đặt mục tiêu trong vòng 4 năm tới sẽ nằm trong top các ngân hàng tư nhân có tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) tốt nhất; thu nhập từ bán lẻ là trọng tâm; thu nhập từ dịch vụ (bảo lãnh và FX) đóng góp tỷ trọng cao trong tổng thu nhập thuần. Ngân hàng cũng đặt kỳ vọng thu hút 3 triệu khách hàng bán lẻ và mỗi khách hàng sử dụng đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó là bộ máy quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực điều hành được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.