Tân

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Ảnh: TL

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), năm 2106, tổng doanh thu của ACV đạt 14.504 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm, trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 13.394 tỷ đồng, tăng 25% so với 2015. Lợi nhuận trước thuế (sau khi loại trừ doanh thu tài chính, các khoản hoàn nhập, đánh giá lại khi chuyển CTCP và các khoản chi phí bất thường) là 4.078 tỷ đồng, ước nộp NSNN 4.661 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2016, tổng hành khách ước đạt 80,7 triệu khách, tăng 28% so với năm 2015. Trong đó khách quốc tế là 23,5 triệu, tăng 23% so với năm 2015; khách quốc nội đạt 57,2 triệu - tăng 30% so với năm 2015.

Tổng hàng hóa - bưu kiện ước đạt 1.086 tấn, tăng 12% so với năm 2015. Trong đó, quốc tế là 686 tấn, tăng 12%; quốc nội là 401 tấn, tăng 12%.

Sự tăng trưởmg mạnh mẽ của lượng khách quốc tế chủ yếu tập trung do các đường bay mới mở, đặc biệt từ hè năm 2016... Đối với khách quốc nội, nguyên nhân tăng chủ yếu từ sự bùng nổ của hãng hàng không giá rẻ Vietjet với việc mở rộng cả về đội tàu bay và tuyến đường bay nội địa, cụ thể số lượng tàu bay đến hết năm 2016 ước tăng 60%, nhiều đường bay mới được khai trương, mở rộng

Lãnh đạo ACV cho biết, năm 2017 ACV sẽ triển khai các giải pháp nâng cao năng lực khai thác, hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Trong đó đặc biệt nâng cao năng lực khai thác tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Tiếp tục thực hiện đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, tập trung các nguồn lực để thực hiện các dự án công trình trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ khai thác.

Thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, tiếp tục công tác đàm phán với cổ đông chiến lược thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình đã được phê duyệt.

Thực hiện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với việc đổi mới, cơ cấu lại lực lượng lao động cho hợp lý, nguồn nhân lực bổ sung chủ yếu dành cho lao động trực tiếp, lao động có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi nhằm phát huy tốt yêu cầu hiện đại hóa ngành hàng không./.

Trí Dũng