AGG cho biết đã nhận được quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước với số tiền phạt là 92,5 triệu đồng do công ty không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022.

AGG bị phạt do không công bố thông tin liên quan đến trái phiếu
Ảnh minh họa

Ngoài ra, AGG cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HNX và của công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021, 2022; kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001; báo cáo tài chính bán niên 2023./.