An Gia sẽ vay Vietinbank 50 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động

Mặc dù được dự kiến giao nhà vào quý I/2022 và đã hợp nhất doanh thu trong báo cáo tài chính, thế nhưng dự án The Standard (Tân Uyên, Bình Dương) của An Gia vẫn chưa có tên trong danh sách các dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (tính từ thời điểm 3/2016 - 7/2023).

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Bất động sản An Gia, vừa ký quyết nghị thông qua việc vay vốn tại Vietinbank (chi nhánh số 11) và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn giai đoạn 2023-2024.

Theo quyết nghị trên, Bất động sản An Gia sẽ vay của Vietinbank số tiền 50 tỷ đồng. Mục đích vay vốn lần này của để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới, và quản lý bất động sản.

Để vay được 50 tỷ đồng từ Vietinbank, Bất động sản An Gia phải bảo đảm một phần bằng các tải sản đang thế chấp tại ngân hàng hoặc các tài sản bảo đảm khác đáp ứng điều kiện theo quy định, trong đó tỷ lệ số dư tín dụng có bảo đảm bằng tài sản tối thiểu là 10%.

Ngoài ra, Bất động sản An Gia còn phải áp dụng biện pháp đảm bảo bổ sung là thế chấp các quyền và lợi ích phát sinh từ phần góp vốn của công ty tại các công ty con, công ty liên kết, công ty khác có liên quan đến AGG, với giá trị tối thiểu bằng số dư tín dụng không bảo đảm.

Bất động sản An Gia giao ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của công ty, thông qua phương án kinh doanh có sử dụng khoản vay và thực hiện công việc liên quan đến nội dung nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, thỏa thuận và các văn kiện tín dụng khác liên quan đến khoản vay, khoản tín dụng và các văn bản tài liệu khác theo quy định của Vietinbank.

Mặt khác, tại văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm, phía Bất động sản An Gia cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đạt 81 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng (tương đương 33%) so với 120 tỷ đồng của năm 2022. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước.

Còn, báo cáo tài chính quý II/2023 của AGG cho thấy, doanh thu thuần đạt 1.676 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu chính đến từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn với hơn 1.656 tỷ đồng, chiếm tới 99% đến từ việc bàn giao dự án Westgate và dự án The Standard; còn lại đến từ dịch vụ tư vấn môi giới, tiếp thị gần 11 tỷ đồng và dịch vụ khác gần 9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.866 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 81 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Bất động sản An Gia đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, An Gia hoàn thành 81% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của An Gia 9.609 tỷ đồng, giảm 13% so đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.013 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm và chiếm 52% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.353 tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng tài sản.