HOSE yêu cầu Bất động sản và đầu tư VRC giải trình vì cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Dự án Babylon Garden tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh do VRC làm chủ đầu tư

Theo HOSE, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu VRC của Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhận thấy giá cổ phiếu VRC đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 6/3/2024 đến ngày 12/3/2024.

Căn cứ quy định tại Khoản 14 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Trường hợp công ty nhận biết được sự kiện, thông tin làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính về sự kiện, thông tin đó”.

Đồng thời, căn cứ công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc HOSE yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản và đầu tư VRC thực hiện công bố thông tin theo quy định nêu trên.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu VRC đi ngang quanh vùng 8.000 đồng/cổ phiếu. Thế nhưng trong 5 phiên gần đây, giá cổ phiếu có biến động mạnh, tăng lên mức 11.250 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 12/3), tương đương tăng 39%.

Theo báo cáo quản trị năm 2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Từ Như Quỳnh sở hữu hơn 12,5% vốn. Một cổ đông lớn khác là ông Phan Văn Tướng, Thành viên Hội đồng quản trị sở hữu 18,6% vốn.

Trước đó như TBTCVN thông tin, mặc dù trong năm 2023, VRC đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh với các dự án lớn, thế nhưng mục tiêu lợi nhuận sau thuế khá khiêm tốn chỉ với 240 triệu đồng. Số tiền này chỉ tương đương với tổng mức thù lao chi trả cho hội đồng quản trị trong năm 2023 của VRC.

Kết thúc năm 2023, VRC đạt doanh thu 3,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 197 triệu đồng, không đạt chỉ tiêu năm. Doanh thu tăng nhẹ so với năm trước còn lợi nhuận giảm mạnh so với số lãi gần 17 tỷ đồng của năm trước.

Trong khi đó, công ty có vay nợ tài chính ngắn hạn 316,3 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 60% so với năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,25 lần. Hàng tồn kho hơn 1.176 tỷ đồng, tăng 116 tỷ đồng so với năm trước, nằm ở các dự án bất động sản dở dang mà công ty đang đầu tư.