Áp dụng Quy trình liên thông điện tử để đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú