Theo đó, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã bắt đầu vào năm 2012 và sẽ được tiếp tục đến năm 2026, trị giá 95 triệu AUD (đô la Úc).

Australia và Ngân hàng Thế giới mở rộng hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam
Đại sứ Australia và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ký thỏa thuận mở rộng hợp tác chiến lược hỗ trợ các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Ảnh: WB

Ông Andrew Goledzinowski - Đại sứ Australia tại Việt Nam, cho biết: “Việc mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi với Ngân hàng Thế giới diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương giữa Chính phủ Australia và Việt Nam, thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi đối với người dân Việt Nam. Để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, quá trình cải cách luật pháp và quản trị nhà nước mạnh mẽ tiếp tục là yếu tố thiết yếu. Chúng tôi vinh dự được hỗ trợ tham vọng này cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới”.

Chương trình đối tác chiến lược này giúp hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật để thiết kế các chính sách đầy đủ thông tin, toàn diện và bền vững.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát biểu: “Chúng tôi rất biết ơn Chính phủ Australia đã cung cấp nguồn lực bổ sung này để cho phép Chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển quan trọng này, trong lúc Việt Nam đang tìm cách để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Các lĩnh vực hỗ trợ đều có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, bao gồm cải cách thể chế, công bằng và hòa nhập xã hội, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng dựa trên đổi mới-sáng tạo”.

Trong 5 năm qua, chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới đã có tác động đến hơn 58 chính sách và quy định, đồng thời giúp thúc đẩy sự thay đổi khung pháp lý một cách tích cực. Ví dụ như quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, thông tư hướng nghiệp và tư vấn việc làm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ước tính sẽ mang lại lợi ích cho hơn 2 triệu học sinh, sinh viên hay như Hướng dẫn về triển khai chi trả trợ cấp xã hội kỹ thuật số cho tất cả 63 tỉnh thành với khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng. Chương trình cũng cung cấp dữ liệu giúp cải thiện thông tin về các dịch vụ chăm sóc trẻ em cho Bộ luật Lao động năm 2019.