Bà Rịa – Vũng Tàu: Từ ngày 3/10/2022, sẽ thu hồi đất thuê chậm tiến độ, không đưa vào sử dụng

Dự án du lịch ven biển tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu được cho là chậm triển khai. Ảnh: CTV

Theo đó, kể từ ngày 3/10/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm hủy hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Đối tượng áp dụng là tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp - cụm công nghiệp, làng nghề; doanh nghiệp (DN), tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - cụm công nghiệp, làng nghề; cơ quan, đơn vị nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đầu tư, quản lý đất khu công nghiệp - cụm công nghiệp làng nghề.

Đối với trường hợp giấy chứng nhận đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Quyết định cũng quy định chi tiết trách nhiệm của DN, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - cụm công nghiệp làng nghề; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố./.