Chú thích ảnh
Bắc Bộ ít mưa, trưa chiều trời nắng.
Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa trời nắng, gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-22 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.