nong thon moi bac giang

Ảnh TL minh họa

Tỉnh dự kiến hỗ trợ số kinh phí này cho 15 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm nay và khoảng 80 xã khác để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; trong đó ưu tiên thực hiện tiêu chí về hạ tầng, phát triển sản xuất như cứng hóa đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây mới điểm tập kết và xử lý rác thải, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập cho người dân…

Năm nay, tỉnh Bắc Giang phấn đấu tăng thêm bình quân 0,5 tiêu chí nông thôn mới/xã; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới cho các xã đã đạt chuẩn; tập trung chỉ đạo thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với các xã của thành phố.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong số này có thêm một số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 như Đông Phú, Phương Sơn (huyện Lục Nam); Quế Nham, Phúc Hòa (huyện Tân Yên); Đồng Tâm (huyện Yên Thế); Hồng Giang (huyện Lục Ngạn), Hồng Thái (huyện Việt Yên)... Hiện, các xã toàn tỉnh đã đạt bình quân 13,2 tiêu chí nông thôn mới.

Năm 2016 và từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; trong đó đã triển khai thực hiện 186 mô hình phát triển sản xuất, bình quân mỗi xã thực hiện 1 mô hình được hỗ trợ 40% về nguồn vốn, các mô hình tập trung chủ yếu vào trồng cây ăn quả, lúa chất lượng, hoa, phát triển chăn nuôi...

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh phối hợp với huyện Lạng Giang đã trình thẩm định Đề án xây dựng huyện nông thôn mới; trong đó, nguồn vốn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới ở 16 xã giai đoạn 2016 - 2020 là trên 602 tỷ đồng; ngoài ra đã phối hợp với xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) tiếp tục xây dựng và hoàn thiện xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đặc trưng của huyện./.

Việt Hùng/TTXVN