UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết và tiêu thụ vải thiều năm 2015. Theo Sở Công thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều trong toàn tỉnh năm 2015 là 195.000 tấn quả tươi. Năm nay có khoảng 55% sản lượng vải thiều được tiêu thụ trong nước, tăng 8% so với năm 2014.

Đối với vải thiều xuất khẩu, bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc, năm 2015 vải thiều lần đầu tiên được xuất khẩu thành công đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Pháp, Anh và Nhật Bản.

Không những vậy, giá vải thiều năm 2015 cao nhất tính trong 5 năm trở lại đây, giá trung bình khoảng 15.000 đồng/kg, cao hơn năm 2014 là 3.000 đồng/kg. Giá trị sản xuất mùa vải thiều trong toàn tỉnh đạt 2.900 tỷ đồng. Vải thiều được mùa được giá cũng thúc đẩy sự sôi động cho các ngành nghề dịch vụ phụ trợ sản xuất thùng xốp, sản xuất nước đá, đá cây, nhân công bốc xếp./.

Diệu Hoa