Bài 3: Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử 2 giai đoạn Bài 2: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022 Bài 1: Lần đầu tiên hóa đơn điện tử được quy định trong luật

Xây dựng quy trình, dữ liệu chuẩn về hóa đơn

Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã xây dựng, lấy ý kiến các cục thuế và hoàn thành quy trình quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT). Quy trình này hướng dẫn cơ quan thuế các cấp (từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế, chi cục thuế), công chức thuộc cơ quan thuế các cấp các bước công việc trong công tác tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT; quản lý rủi ro, kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu HĐĐT thống nhất trong phạm vi toàn ngành.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, hiện Tổng cục Thuế đã hoàn thiện quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế. “Chúng tôi đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC” - ông Toàn nói.

Hệ thống “Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử” vừa chính thức được Tổng cục Thuế đưa vào hoạt động để hỗ trợ công tác triển khai hóa đơn điện tử của ngành Thuế.
Hệ thống “Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử” vừa chính thức được Tổng cục Thuế đưa vào hoạt động để hỗ trợ công tác triển khai hóa đơn điện tử của ngành Thuế.

Được biết, để hoàn thiện quy định về thành phần chứa dữ liệu của HĐĐT, trước đó Tổng cục Thuế đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục Tin học hóa và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), một số cục thuế, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) và một số đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT.

Cùng với việc hoàn thiện quy trình, quy định về thành phần chứa dữ liệu về HĐĐT, Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh của tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Cũng theo quy định của Nghị định này, tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT bao gồm: tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Căn cứ các tiêu chí đã được quy định cụ thể đối với 2 loại tổ chức này, danh mục hồ sơ chứng minh đối với từng đối tượng sẽ khác nhau. “Trên cơ sở quy định về danh mục hồ sơ đối với từng đối tượng, Tổng cục Thuế sẽ thông báo công khai về việc tiếp nhận đề nghị và hồ sơ chứng minh của các tổ chức để phối hợp triển khai thực hiện” - ông Toàn cho biết.

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Để quản lý và sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn, ngoài việc xây dựng lộ trình triển khai như đã đề cập tại bài viết trước đó, Tổng cục Thuế cũng đang từng bước nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai HĐĐT theo đúng lộ trình đã đề ra.

“Đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho việc triển khai, kiểm thử phần mềm quản lý hoá đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh, thành phố” - ông Toàn chia sẻ.

Do thời gian thực hiện gấp, để triển khai theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, ông Toàn cho biết, trong quá trình triển khai giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế sẽ huy động nguồn lực từ Tổ triển khai HĐĐT của 6 cục thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý HĐĐT, bao gồm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, lập trình các chức năng ứng dụng của cổng lập hoá đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, cổng tiếp nhận dữ liệu HĐĐT và hệ thống xử lý dữ liệu HĐĐT.

Trước khi triển khai chính thức từ tháng 11/2021, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tích hợp hệ thống, kiểm thử mức cán bộ thuế và cài đặt phần mềm trên hạ tầng kỹ thuật đã được chuẩn bị. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng cho toàn bộ các cơ quan thuế tại 6 tỉnh, thành phố.

Những lưu ý khi triển khai hóa đơn điện tử

- Hỗ trợ các vướng mắc cho người nộp thuế, cán bộ thuế trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

- Tiếp nhận, kiểm soát, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử.

- Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc các chi cục thuế triển khai hóa đơn điện tử theo kế hoạch đã được phê duyệt, rà soát, kiểm đếm công việc hàng tuần trong suốt thời gian triển khai thực hiện.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn, báo cáo ban chỉ đạo địa phương, Ban chỉ đạo Tổng cục Thuế trước 15/4/2022.