Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo 389 BTC và Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, thành viên Ban Chỉ đạo 389 BTC gồm có:

1. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo 389BTC;

2. Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389BTC;

3. Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Phó Trưởng ban chỉ đạo 389BTC;

4. Ông Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Ủy viên;

5. Ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Ủy viên;

6. Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, Ủy viên;

8. Ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, Ủy viên;

9. Ông Trần Hữu Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Thanh tra thuế Tổng cục Thuế, Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Ủy viên.

Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo 389 BTC gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó TCT Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389QG - Phụ trách;

2. Ông Dương Xuân Sinh - Phó chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389QG - Phó phụ trách;

3. Bà Đào Thị Tuyết Mai - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

4. Ông Lương Viết Mạnh - CV Văn phòng TT BCĐ389QG -Thành viên;

5. Ông Nguyễn Viết Khánh - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Kim Tiến - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

7. Ông Phan Đình Quân - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

8. Bà Lê Thị Kim Dung - CV Văn phòng TT BCĐ389QG - Thành viên;

9. Bà Hoàng Hải Hậu - CV Văn phòng TT BCĐ389QG -Thành viên.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389BTC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực mình quản lý và các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Trưởng Ban./.

N.P