Cụ thể, thực hiện công văn số 183/BTNMT-BTĐD của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/1/2024, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí ngành Tài chính triển khai tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới 02/02/2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”.

Báo chí ngành Tài chính hưởng ứng truyền thông về Ngày Ngập nước thế giới
Báo chí ngành Tài chính hưởng ứng truyền thông về Ngày Ngập nước thế giới. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan báo chí ngành Tài chính tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dùng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2024 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới trong năm 2024 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar (Công ước về các vùng Đất ngập nước): https://www.worldwetlandsday.org.