Tính riêng bảo hiểm gốc, doanh thu tăng trưởng 10,1% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 686,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 161,9% kế hoạch 9 tháng, 106,4% kế hoạch năm.

Bảo hiểm PVI hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 9 tháng đầu năm 2021
Bảo hiểm PVI hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu 9 tháng đầu năm 2021

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất lọt Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhât Việt Nam, theo công bố mới đây của Vietnam Report. Bảo hiểm PVI cũng vững vàng vị trí nhà bảo hiểm công nghiệp số 1 thị trường với doanh thu từ bảo hiểm cho các doanh nghiệp tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020.

3 tháng cuối năm 2021, Bảo hiểm PVI tập trung áp dụng các biện pháp linh hoạt, hiệu quả để phấn đấu đạt mốc doanh thu 10.000 tỷ đồng; đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử; tái tục các hợp đồng tái bảo hiểm đảm bảo an toàn, hiệu quả./.