Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được thực hiện chặt chẽ.

Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được thực hiện chặt chẽ. Ảnh: Tuyển Triệu

Cụ thể, cục hoàn thành xuất 975 tấn gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và xuất 807,57 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021; thực hiện xuất kho, vận chuyển và giao 778,44 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Hoàn thành mua, nhập kho 8.500 tấn gạo dự trữ quốc gia

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm nay bên cạnh những thuận lợi, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, thách thức trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo đó, về giá mua lương thực dự trữ quốc gia (DTQG), tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên toàn thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến nhu cầu tích trữ thóc trong dân cao và nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam của các nước không ổn định, làm cho giá thóc trong nước diễn biến bất thường. Để xác định giá mua thóc, đơn vị phải thực hiện khảo sát giá rất nhiều lần.

Về công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh, do số lượng học sinh được thụ hưởng tại các địa phương thường biến động nên phải chờ địa phương rà soát lại. Cùng với đó, thời gian phân bổ và yêu cầu nhận hàng của địa phương luôn gần sát nhau nên đơn vị thường hay bị phụ thuộc vào địa phương về thời gian lựa chọn đơn vị vận chuyển, mua bảo hiểm vận chuyển hàng hóa xuất kho.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện thường xuyên của Tổng cục DTNN, toàn thể cán bộ công chức Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Đối với công tác nhập hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành công tác đấu thầu mua, nhập kho 8.500 tấn gạo DTQG (từ ngày 16/4/2021 đến 19/5/2021), đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch tổng cục giao năm 2021.

Đồng thời, thực hiện mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng, số lượng 5.000 tấn thóc vụ Đông xuân 2021. Đơn vị đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua 5.000 tấn thóc với khách hàng. Đến hết ngày 8/6/2021, đơn vị đã nhập được 4.860,430 tấn thóc, đạt 97,2%, dự kiến đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành nhập kho 5.000 tấn thóc được tổng cục giao.

Về công tác xuất hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thực hiện xuất hàng trăm nghìn tấn lương thực và vật tư DTQG, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cho học sinh. Theo đó, cục hoàn thành công tác xuất 975 tấn gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh Quảng Nam và xuất 807,57 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021; thực hiện xuất kho, vận chuyển và giao 778,44 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam học kỳ II năm học 2020 - 2021. Bên cạnh đó, cục cũng hoàn thành xuất kho và giao cho huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 7 máy phát điện.

Đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ khi xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được đơn vị thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm tra chất lượng trước nhập kho đến các quy trình bảo quản khoa học. Ngay từ đầu năm cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công tác nhập xuất và bảo quản hàng DTQG kế hoạch tổng cục giao; kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng lưu kho, công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ lương thực và vật tư tại các chi cục trực thuộc. Từ đó dự phòng các tình huống có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa dự trữ để phòng ngừa. Kết quả, hàng hóa dự trữ luôn giữ được chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng khi xuất cấp sử dụng.

Bên cạnh đó, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, quản lý chi tiêu ngân sách, chấp hành đúng chế độ quy định của Nhà nước, của ngành, quản lý sử dụng vốn đúng nguồn, đúng nguyên tắc, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, xây dựng đơn vị vững mạnh mọi mặt. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, đảm bảo cán bộ công chức luôn an tâm, phấn khởi làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, Cục DTNN khu vực Đà Nẵng đã rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị. Cục đã cập nhật thường xuyên thông tin tích lượng kho tàng vào phần mềm quản lý mạng lưới kho DTNN; quản lý hàng hóa DTNN, quản lý cán bộ, quản lý thi đua khen thưởng; thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản edoc TC. Bảo dưỡng, duy trì thường xuyên mạng LAN, Intenet từ Tổng cục DTNN tới cục, chi cục. Theo dõi, giám sát gói thầu lắp đặt camera tại Chi cục Hòa Vang, Điện Bàn, Văn phòng cục... Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần rất lớn nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng dự trữ


Để đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ khi xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được Cục thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm tra chất lượng trước nhập kho đến các quy trình bảo quản khoa học. Ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản, đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ công tác nhập xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia kế hoạch Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao; dự phòng các tình huống có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa dự trữ để phòng ngừa.

Quốc Triệu