Bồi thường thiệt hại cây lúa cho nông dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. ảnh: BV

Theo tổng hợp từ các số liệu của Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV): tổng số hộ nông dân tham gia chương trình thí điểm BHNN tại Bảo Việt là 238.875, chiếm khoảng 71,6% tổng số hộ tham gia chương trình này trên toàn quốc; tổng giá trị bảo hiểm các loại là 4.101 tỷ đồng, chiếm khoảng 69% tổng giá trị bảo hiểm toàn chương trình; tổng doanh thu phí của các nghiệp vụ đạt 219,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,4% toàn chương trình; tổng chi bồi thường khoảng 414 tỷ đồng, trên tổng số khoảng 600 tỷ đồng bồi thường thiệt hại của toàn chương trình thí điểm. Cụ thể:

Về bảo hiểm cây lúa:

Tổng giá trị được bảo hiểm là 1.289 tỷ đồng, với tổng phí bảo hiểm thu được là 55 tỷ đồng, chiếm 25% trong tổng doanh thu phí của chương trình thí điểm. Trong đó, diện tích lúa được bảo hiểm là 39.591 ha, với tổng số 195.679 hộ tham gia.

BHBV đã chi trả bồi thường thiệt hại về cây lúa (chủ yếu do bão Sơn Tinh gây ra tại Nghệ An, Thái Bình), với số tiền là 9,4 tỷ đồng, tương đương chiếm tỷ lệ hơn 17% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa của DN.

BHBV cũng cho biết, bảo hiểm cây lúa được các công ty tái bảo hiểm nước ngoài quan tâm, do đây là sản phẩm mới – được bảo hiểm theo chỉ số, có nhiều ưu điểm và phù hợp với điều kiện thôn/xã tại Việt Nam.

Về bảo hiểm vật nuôi:

Tổng giá trị vật nuôi được bảo hiểm tại DN trong 9 tháng qua là 1.285 tỷ đồng, trong đó tổng phí bảo hiểm thu được là 44,3 tỷ đồng, tương đương chiếm 20,1% tổng doanh thu phí của chương trình.

Tổng số vật nuôi tham gia bảo hiểm tại DN là 583.682 con, với 32.158 hộ tham gia bảo hiểm. Điều này cho thấy là các hộ nông dân cũng rất quan tâm tới việc bảo hiểm cho vật nuôi của mình.

Tổng số tiền bảo hiểm mà BHBV đã chi trả bồi thường thiệt hại nghiệp vụ này là 5,4 tỷ đồng, chiếm 12% tổng thu phí BHNN.

Về bảo hiểm thủy sản (tôm-cá):

Trong 9 tháng, có 4.060 ha diện tích nuôi được bảo hiểm tại BHBV, với tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 11.038 hộ, giá trị bảo hiểm là 1.527 tỷ đồng và tổng phí bảo hiểm thu được là 120 tỷ đồng, chiếm 54% trong tổng doanh thu của chương trình thí điểm.

Do diện tích nuôi trồng tôm tại hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng bị thiệt hại rất lớn nên số tiền bồi thường mà BHBV đã chi trả cho nghiệp vụ này, tính tới hết tháng 9/2013 là gần 400 tỷ đồng. Việc giải quyết bồi thường tới nay gần như hoàn tất.

Theo BHBV, sản phẩm bảo hiểm tôm có điểm lỗi là khi tôm đã có giá trị thương phẩm nhưng vẫn được bồi thường ở mức tỷ lệ cao. Do đó thời gian tới nên điều chỉnh sản phẩm để tránh bồi thường hơn tổn thất thực tế cũng như nguy cơ trục lợi bảo hiểm.

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 1/3/2011 về việc thí điểm thực hiện bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 tại 20 tỉnh, với 7 nhóm sản phẩm nông nghiệp.

Trong đó: thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa tại các tỉnh Nam Ðịnh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Ðồng Tháp.

Bảo hiểm đối với trâu, bò, lợn, gia cầm tại: Bắc Ninh, Nghệ An, Ðồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Ðịnh, Bình Dương và Hà Nội.

Bảo hiểm đối với nuôi trồng thủy sản cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng tại: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

Vũ Long