duong nk

Tổng số đường trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được đưa ra đấu giá là 108.000 tấn. Ảnh: TL

Hội đồng đấu giá cho hay đã nhận được 14 bộ hồ sơ của các thương nhân, trong đó có 11 bộ hồ sơ hợp lệ được tham gia đấu giá, 3 bộ hồ sơ không hợp lệ.

Tổng số đường trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được đưa ra đấu giá là 108.000 tấn; trong đó, đường thô là 76.000 tấn; đường tinh luyện là 32.000 tấn.

Phiên đấu giá đã được tổ chức đúng trình tự, đúng qui định của pháp luật, công khai, minh bạch, công bằng, dưới sự chứng kiến, giám sát của các bên liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí.

Kết quả đấu giá cho thấy, có 2 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 21.000 tấn; có 5 thương nhân trúng đấu giá được quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô năm 2021, với tổng khối lượng trúng đấu giá là 76.000 tấn (đạt 100% khối lượng đưa ra đấu giá).

Việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đã được thực hiện kể từ năm 2016 đến nay, được dư luận xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao bởi tính công khai, minh bạch, tránh được cơ chế xin cho nhiều rủi ro, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng cho các doanh nghiệp.

Tố Uyên