Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, và Công ty liên doanh Bảo hiểm Cambodia Việt nam (CVI) trụ sở tại Phnôm-pênh, Cam-pu-chia.

Kết quả kinh doanh của 2 liên doanh trong 6 tháng đầu năm rất khả quan, đặc biệt là LVI tăng trưởng 40% về doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận tăng 1,4 lần so với cùng kỳ 2012. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của BIC tại hai liên doanh này nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư khai thác tiềm năng của 2 thị trường Lào và Cam-pu-chia.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, BIC đạt 447,78 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ 2012, hoàn thành 52,7% kế hoạch doanh thu cả năm. Đây là kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng khoảng 2,2%, là mức tăng trưởng thấp kỷ lục trong các năm qua.

Bên cạnh đó, mặc dù chịu tác động không nhỏ do việc giảm lãi suất nhanh và mạnh trong thời gian qua nhưng với các biện pháp hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí bồi thường thông qua chính sách quản lý rủi ro phù hợp, lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2013 của BIC đạt 53,48 tỷ đồng, xấp xỉ lợi nhuận cùng kỳ năm 2012.

Trong các tháng cuối năm, BIC sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động khai thác, đặc biệt là bán lẻ để tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, tiếp tục quản lý tốt chi phí, tối ưu hóa dòng tiền để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2013./.

H.C