BIC vươn lên vị trí Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam
BIC giữ vị trí thứ 5 trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam. Ảnh: T.L

Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp BIC được công nhận là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam.

Top 10 công ty bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2024.

6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của BIC vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt, BIC đã vươn lên vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc. Về hiệu quả, BIC tiếp tục ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Sự ghi nhận này sẽ là động lực cho hệ thống BIC hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, không ngừng cải tiến quy trình, công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng để tiếp tục giữ vững danh hiệu là một trong 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam./.