bidv nhận giải

Đại diện BIDV (đứng thứ 4, bên phải) nhận giải thưởng.

Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2015” được trao cho BIDV căn cứ trên những thành tựu nổi bật mà ngân hàng đã đạt được trong năm qua.

BIDV đang là ngân hàng đi tiên phong trong việc nghiên cứu cải tiến chất lượng các sản phẩm dịch vụ thông qua việc đầu tư toàn diện, từ hệ thống công nghệ, các quy trình quản lý rủi ro đến đơn giản hóa chính sách, thủ tục và đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Nằm trong chiến lược đổi mới hoạt động ngân hàng bán lẻ, vào ngày 8/4/2015, BIDV sẽ chính thức vận hành Trung tâm Điều hành Mạng xã hội - Social Media Command Center (SMCC) đầu tiên trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Tại đây, các chuyên gia mạng xã hội sử dụng công cụ giám sát dữ liệu hiện đại để nắm bắt mọi ý kiến, phản hồi của khách hàng và cộng đồng, từ đó chủ động, nhanh chóng hỗ trợ hoặc tiếp thu, phân tích thông tin làm cơ sở cho cải tiến sản phẩm dịch vụ, phát triển kinh doanh./.

Tin, ảnh: Thanh Hải