Bình Dương: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,4% kế hoạch

Những công trình trọng điểm của Bình Dương đang hoàn thiện đúng tiến độ. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, rút kinh nghiệm từ những hạn chế, tồn tại công tác đầu tư công trong năm 2021 và nhiều dự án trọng điểm có vốn lớn, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp như tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thẩm định giá đất kịp thời và hợp lý; chỉ đạo, phối hợp di dời các hạng mục cơ sở hạ tầng (điện, nước, viễn thông…) - ông Minh chia sẻ.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm tỉnh Bình Dương cũng đã chủ động xây dựng khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải tỏa; sửa đổi, bổ sung các Quyết định 51/2014/QĐ-UBND quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”.

Bình Dương: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 30,4% kế hoạch
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng xã hội. Ảnh; CTV

Góp phần vào những kết quả trên, thời gian qua, UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp, xin ý kiến các cơ quan trung ương sớm có hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đối với nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí của cấp huyện, xã; tiếp tục làm việc với từng chủ đầu tư, nhất là 4 ban quản lý dự án thuộc tỉnh để chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn được bố trí./.

Chỉ rõ nguyên nhân vướng mắc cần khắc phục

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, tỉnh tiếp tục chỉ rõ một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kến quả giải ngân vốn đầu tư công như: công tác chuẩn bị đầu tư, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư; nguồn nhân lực, năng lực phục vụ cho các công tác liên quan đến đầu tư công; khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng… để cùng tháo gỡ vướng mắc nhằm phấn đấu đạt được kết quả cao nhất theo kế hoạch đề ra.