Bình Phước: Phấn đấu đến năm 2025 đạt gần 11.000 căn nhà ở xã hội
Một góc TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, tỉnh Bình Phước đã bố trí 9 khu đất để triển khai thực hiện các dự án NOXH. Mục tiêu đến năm 2025, Bình Phước sẽ phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 10.996 căn NOXH, trong đó có 998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp và 9.998 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp, với diện tích đất khoảng 55,59 ha.

Giai đoạn 2026-2030, sẽ tiếp tục xây dựng khoảng 33.248 căn. Trong đó, 2.498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp, với diện tích đất khoảng 173,2 ha.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 dự án NOXH với 800 căn hộ. Kế hoạch trong năm 2024, sẽ triển khai đầu tư hoàn thành 600 căn, hiện đã đạt được 400/600 và vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Cũng trong năm 2024, Bình Phước tiếp tục triển khai khu chung cư NOXH thiết chế công đoàn với quy mô khoảng 1.250 căn hộ, hiện đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và sẽ khởi công trong cuối quý II/2024.

Về dư nợ cho vay nhà ở xã hội tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, tính đến ngày 31/12/2023 đạt 131 tỷ đồng với với 347 hộ vay vốn, trong đó có 72 khách hàng vay vốn để mua NOXH, 275 khách hàng vay vốn để xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Đồng thời, căn cứ xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 của các huyện, thị xã và thành phố, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 là 45,6 tỷ đồng, năm 2025 là 53,5 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa được phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc vay vốn từ gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, tỉnh Bình Phước đã triển khai và công bố các dự án NOXH, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh và có 1 dự án NOXH cần vay vốn được công bố tại công văn số 3227/UBND-KT ngày 15/9/2023, với nhu cầu cần vay vốn ưu đãi từ chương trình 120 nghìn tỷ là 144 tỷ đồng.

Để góp phần thúc đẩy, triển khai xây dựng nhà ở xã hội, UBND tỉnh Bình Phước đã gắn trách nhiệm của nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%.

UND tỉnh Bình Phước yêu cầu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng nhà ở xã hội; tiến hành lựa chọn các quỹ đất có kết nối hạ tầng thuận lợi để thực hiện dự án nhà ở xã hội phục vụ cho phát triển công nghiệp và an sinh xã hội…