Trước tình hình thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu, nguy cơ thiếu điện không chỉ ở Trung Quốc, Anh, Ấn Độ mà kéo sang nhiều quốc gia, Bộ Công thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng điện, cũng như giải pháp trong thời gian tới nhằm đáp ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế hậu Covid-19, cũng như đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của người dân.

Bộ Công thương cảnh báo nguy cơ thiếu điện và đề xuất giải pháp cấp bách
Bộ Công thương cảnh báo nguy cơ thiếu điện và đề xuất giải pháp cấp bách. Ảnh: TL

Trong báo cáo, Bộ Công thương xác định 3 nguyên tắc chính đối với việc đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đó là tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân. Trong mọi tình huống, bộ không để xảy ra thiếu điện; bám sát tăng trưởng nhu cầu điện, tình hình khôi phục và phát triển kinh tế để cập nhật dự báo phụ tải theo các kịch bản phụ tải cơ sở, kịch bản phụ tải phát triển cao trong điều kiện bình thường và điều kiện bất lợi nhất của năm 2022 và các năm tiếp theo để chỉ đạo, điều hành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính trong đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và các nhu cầu xã hội.

Trước mắt, Bộ Công thương dự kiến tổng công suất nguồn mới bổ sung năm 2022 đạt 3164 MW, bao gồm 1930 MW nhiệt điện, 1244 MW thủy điện, trong đó 1132 MW thủy điện nhỏ.

Do đó, Bộ Công thương cũng đang chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tập trung nguồn lực thúc đẩy dự án nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW), phấn đấu hòa lưới điện tổ máy số 1 vào tháng 5 năm 2022.

Căn cứ trên đánh giá về tình hình cung cấp điện trong thời gian tới, Bộ Công thương cũng đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 là giải pháp quan trọng góp phần giảm nguy cơ thiếu điện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế đất nước, hậu Covid-19./.