Do chi phí đầu vào tăng cao nên giá cước vận tải phải tăng. Ảnh: Cảnh Dương

Theo Bộ GTVT, giá cước vận tải của doanh nghiệp được xây dựng trên các thành phần chi phí sau: Lương và các khoản trích theo lương; nhiên liệu và các vật liệu khai thác; khấu hao và trích trước sửa chữa lớn; bảo dưỡng sửa chữa; phí và lệ phí có liên quan. Chi phí quản lý và chi phí khác.

Theo thống kê của một số đơn vị vận tải thì các thành phần chiếm tỷ lệ cao trong chi phí vận tải đường dài là nhiên liệu chiếm 35 – 50%, nhân công 13 – 20%, phí cầu đường 10 – 15%, vật tư, phụ tùng khoảng 7 – 10%.

Bộ GTVT cũng cho biết, 9 tháng đầu năm 2013, do sự biến động tăng của 4 thành phần chi phí quan trọng nêu trên trong giá cước vận tải. Cụ thể, giá xăng tăng 5%, giá dầu tăng 3,4%. Với tỷ lệ tăng giá xăng, dầu nêu trên tương ứng với tỷ lệ tăng của giá cước vận tải là khoảng 3,5%.

Lượng lao động liên quan đến vận tải tăng. Mức lương tối thiểu vùng tăng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước từ ngày 1/1/2013, tức là tăng 42,4%. Giả sử nếu lương chiếm 13% chi phí vận tải thì tăng lương lên 42,4% sẽ dẫn đến chi phí vận tải tăng 5,5% (tuy nhiên không phải tất cả khối DN vận tải tăng lương 42,4%). Đối với TCT Đường sắt Việt Nam, do doanh thu tăng nên yếu tố tăng lương không ảnh hưởng nhiều đến tăng giá cước.

Cùng với đó là việc phải đóng phí bảo trì đường bộ, chi phí cho vật tư, phụ tùng, 9 tháng đầu năm 2013, giá của vật tư, phụ tùng thay thế và các vật tư tiêu hao khác sử dụng cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiên vận tải và trang thiết bị xếp, dỡ trên thị trường tăng mạnh cũng tác động đến giá cước vận tải.

Cuối cùng là do tình hình suy thoái kinh tế khiến cho nhu cầu vận tải hàng hóa giảm, ít cơ hội khai thác được vận tải hai chiều và để giảm mức lỗ, doanh nghiệp cũng có xu hướng chuyển một phần chi phí này vào khách hàng khiến cho cước phí vận tải tăng lên./.

Trí Dũng