Theo đó, với Quyết định này, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành theo Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 sẽ được bổ sung thêm mức giá tham chiếu mặt hàng ắc quy; lốp bơm hơi dùng cho ôtô.

Các mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế, được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan.

Cụ thể, mức giá tham chiếu của 22 mặt hàng bình ắc quy được công bố tại Quyết định này gồm: 7 mặt hàng bình ắc quy hiệu ROCKET của Hàn Quốc có giá từ 10,8 – 61,2 USD/bình; 9 mặt hàng bình ắc quy loại khô hiệu ATLAS của Hàn Quốc có giá tham chiếu từ 12,6 – 47 USD/bình; 5 mặt hàng bình ắc quy hiệu khác của Hàn Quốc và 1 của Trung Quốc có giá tham chiếu từ 9,6 – 12 USD/bình.

22 mặt hàng lốp bơm hơi bằng cao su (dùng cho xe tải, xe buýt) gồm: 5 mặt hàng hiệu Safe holder (Trung Quốc) có giá tham chiếu từ 105 – 136,5 USD/chiếc (bộ); 7 mặt hàng hiệu Taitong (Trung Quốc) có mức giá từ 52,5 đến 130,5 USD/chiếc (bộ); 3 mặt hàng hiệu Amberstone (Trung Quốc) giá từ 93,7 – 125 USD/chiếc (bộ) và 7 mặt hàng hiệu Jinyu (Trung Quốc) có giá tham chiếu từ 60,2 – 140,6 USD/bộ (chiếc).

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố tổ chức triển khai việc khai thác, sử dụng Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm tra hồ sơ; kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu; kết quả tham vấn, xác định trị giá; kết quả kiểm tra sau thông quan; kết quả thanh tra; kết quả điều tra chống buôn lậu vào hệ thống dữ liệu tương ứng theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan địa phương cũng phải tố chức thu thập, phân tích các nguồn thông tin để đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo đối với 2 mặt hàng./.

N.P