Ngày 28/2/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 521 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của 28.458 đại biểu. Chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cùng các Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương: Nguyễn Quang Trường, Đỗ Việt Hà.

Quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  tới toàn thể đảng viên khối các cơ quan trung ương

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu nội dung cơ bản của cuốn sách và những yêu cầu, nhiệm vụ xoay quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó nêu rõ: Cuốn sách nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu, sau hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí./.