Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Phạm Tuấn Anh trao tặng Kỷ niệm trương" Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam" cho ông Murooka Naomichi. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Anh khẳng định, trong nhiệm kỳ 2009 - 2013, ông Murooka là cầu nối rất tích cực cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản nói chung.

Với những đóng góp của ông trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và JICA đã được đẩy mạnh thể hiện rõ ở số lượng, phạm vi và số vốn tài trợ các dự án, cũng như các chương trình hợp tác giữa JICA và Bộ Tài chính ngày càng tăng lên, đóng góp tích cực cho tiến trình cải cách quản lý tài chính công.

Những dự án do ông Murooka phụ trách tập trung vào lĩnh vực rất quan trọng của ngành tài chính như thuế, hải quan trong đó có một số dự án lớn như Dự án Cải cách quản lý hành chính thuế giai đoạn 2, giai đoạn 3; Dự án HTKT tăng cường hệ thống đào tạo cho cán bộ hải quan cửa khẩu Việt Nam, Dự án VNACCS/VCIS…,

Đặc biệt với những nỗ lực của ông Murooka, JICA đã phê duyệt hỗ trợ dự án Tăng cường năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp triển khai Tái cấu trúc DNNN cho Bộ Tài chính trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành đề án Tái cấu trúc DNNN, dự kiến dự án sẽ triển khai trong tháng 10/2013.

Trân trọng những đánh giá của Bộ Tài chính, ông Murooka Naomichi cảm ơn sự ghi nhận của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết, dù đảm nhận cương vị nào tiếp theo, ông cũng sẽ tiếp tục quan tâm, vun đắp mối quan hệ này.

Đức Minh