giá sữa

Bộ Tài chính cho biết, để quản lý giá sữa, đặc biệt đối với mặt hàng sữa nhập khẩu thì vai trò của Bộ Công thương rất quan trọng, từ khâu trước khi nhập khẩu đến khâu lưu thông trên thị trường. Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá và các luật có liên quan.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các điều Điều 6, Điều 7 và Điều 16 Nghị định 177/2013/NĐ- CP theo hướng giao cho bộ quản lý chuyên ngành chủ trì đối với quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương thực hiện theo chức năng nhiệm vụ để xây dựng, đề xuất phương án quản lý giá sữa phù hợp với từng thời kỳ.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, tại Văn bản số 7749/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 177/2013/NĐ-CP để khắc phục những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện và phù hợp với những quy định mới sau khi Luật Phí, lệ phí được Quốc hội thông qua.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sang Bộ Công thương, theo Bộ Tài chính, xuất phát từ việc quản lý giá sản phẩm này thực tế thời gian vừa qua. Đồng thời, thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, các luật chuyên ngành đã được soạn thảo theo hướng giao các bộ quản lý ngành chịu trách nhiệm chủ trì quản lý giá sản phẩm, dịch vụ có tính chuyên sâu của ngành mình.

“Bộ Tài chính nhận thấy Bộ Công thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm sữa là phù hợp”, Bộ Tài chính khẳng định.

Thực tiễn thời gian qua cũng cho thấy, để quản lý giá sữa, đặc biệt đối với mặt hàng sữa nhập khẩu thì vai trò của Bộ Công thương rất quan trọng, từ khâu trước khi nhập khẩu đến khâu lưu thông trên thị trường.

Cụ thể Bộ Tài chính cho biết thời gian qua đã nhiều lần đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo tham tán thương mại ở nước ngoài cung cấp các thông tin về xác định giá, cung cầu sữa thế giới. Lý do là nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa trong nước và sản phẩm sữa thành phẩm đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Bộ Công thương có tham tán thương mại ở các nước nên có thông tin về giá nhập khấu của các thị trường, diễn biến giá nguồn cung thị trường thế giới.

Cùng với đó, Bộ Công thương là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ đàm phán các hiệp định hợp tác kinh tế quốc tế, các thỏa thuận mở rộng thị trường; đại diện lợi ích kinh tế quốc tế của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn kinh tế quốc tế… Do đó, Bộ Công thương có điều kiện hiểu rõ để cân nhắc đến lợi ích của các quốc gia, lợi ích của các thành viên tham gia trong các tổ chức cũng như những bất lợi để nhằm hạn chế tối đa khi thực hiện các biện pháp bình ổn giá trong nước.

Ngoài ra, hiện nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa trong nước và sản phẩm sữa thành phẩm đều được nhập khẩu do đối tác nước ngoài trực tiếp chỉ định cho thấy, nghi vấn có hiện tượng thao túng, chuyển giá từ nước ngoài trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Để xác định, ngăn chặn phòng vệ thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cần có cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực này là Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xử lý.

Trong công tác quản lý giá nói chung, quản lý giá sữa nói riêng, Bộ Tài chính cho biết, vai trò quản lý thị trường (QLTT) là rất quan trọng. Thực tế cho thấy, trong thời gian bình ổn giá sữa vừa qua vai trò quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường của Cục QLTT và các chi cục QLTT đã góp phần rất lớn trong việc triển khai công tác bình ổn tại các địa phương.

“Trong khoảng 6 tháng từ 1/6/2014 đến tháng 12/2014, với việc kiểm tra 305 vụ, xử lý hành chính 269 vụ; số tiền thu nộp ngân sách gần 520 triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy 542 hộp, bịch sữa các loại trị giá 41,8 triệu đồng, đã thể hiện rất rõ vai trò quan trọng của Bộ Công thương đối với công tác này”, Bộ Tài chính cho biết.

Trước đó tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ./.

N.P