tn

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.Q

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 tổ chức và 02 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo kế hoạch.

Cũng trong 6 tháng, Bộ TN&MT đã tiếp 121 lượt công dân với tổng số 181 người; đã thẩm tra, xác minh 18/20 vụ việc thuộc thẩm quyền (13 vụ việc năm 2017), ban hành quyết định giải quyết 06 vụ việc. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất, tranh chấp đất đai; một số trường hợp tố cáo và khiếu nại liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo với 3 trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Bộ TN&MT đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ và đơn giản hóa 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60%.

Bộ này cũng đã công bố phương án cắt giảm cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.

Cũng trong nửa đầu của năm 2018, Bộ TN&MT đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 82 TTHC, trong đó có 67 dịch vụ công mức độ 3; 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia). Kết quả chỉ số CCHC của bộ đã có những bước tiến đáng kể, kết quả xếp hạng năm 2017 là 10/19 các bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 6 bậc so với năm 2016); xếp hạng về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử năm 2017 đứng thứ 5 trong các bộ, ngành.../.

Hồng Quyên