Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng quản lý (HĐQL) thảo luận những vấn đề nổi bật như: Sửa đổi khoản 3 Điều 7 Quyết định số 19 của Chính phủ về quyết toán chi phí liên quan đến quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp; giải pháp khuyến khích người hưởng BHXH, BHTN tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, thực hiện rà soát tính pháp lý thu chi BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ công theo hướng đề xuất xây dựng, hoàn thiện các luật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; sắp xếp xử lý các vấn đề tài sản của BHXH; tình hình thực hiện các dự án đầu tư công; xây dựng cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; các khó khăn vướng mắc trong góp ý sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT…

Cùng với đó, hoàn thiện chiến lược ngành BHXH Việt Nam; tham gia góp ý sửa Luật BHXH đảm bảo các vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ thành viên… HĐQL BHXH; rà soát ý kiến của các thành viên tại các kỳ họp để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả…

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội quý II năm 2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng quản lý chủ trì và điều hành cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc - Chủ tịch HĐQL BHXH đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Văn phòng HĐQL và BHXH Việt Nam với thông tin, dữ liệu đầy đủ để các thành viên HĐQL kịp thời nghiên cứu và có những ý kiến đóng góp tích cực, hiệu quả đối với hoạt động của HĐQL.

Chủ tịch HĐQL BHXH Hồ Đức Phớc yêu cầu, thời gian tới, toàn ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao và kế hoạch của HĐQL đã ban hành.

Theo đó, đối với lĩnh vực đầu tư quỹ cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp trên nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả. Trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu ngành BHXH Việt Nam gắn với chia sẻ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư theo nguyên tắc “sống, sạch, đủ, chính xác”. Qua đó, góp phần quản lý, điều hành, phát hiện các gian lận, trùng lắp trong đóng hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các giải pháp vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2025 tăng 10% người sử dụng và đạt mục tiêu 90% chi trả chế độ an sinh qua thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2030.

Tiếp tục đóng góp ý kiến về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt quan tâm, đào sâu nghiên cứu; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để góp ý trong sửa Luật BHXH, BHYT, tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, thay đổi từ thực tiễn xã hội.

Về dự toán ngân sách và quyết toán, BHXH Việt Nam cần thực hiện công khai, đảm bảo sự minh bạch; xây dựng dự toán sát với tình hình thực tế và có báo cáo thường xuyên về HĐQL để các thành viên theo dõi, nắm bắt. Đối với thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh, cần chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giải quyết những tồn tại để xử lý sớm, tránh kéo dài.