Tháo gỡ các rào cản thúc đẩy phát triển

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 12/01/2023 trong đó phân công, phân nhiệm cho các đơn vị thuộc Bộ phấn đấu thực hiện từng nhiệm vụ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Nộp tiền vào ngân sách mới giao đất

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Năm 2023 tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khoá; phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất.

Theo đó, năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tập trung tham mưu cho Chính phủ để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đảm bảo tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

“Đây có thể nói là những mục tiêu hết sức lớn lao. Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai 108 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 53 nhiệm vụ trực tiếp chủ trì, 55 nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện; chủ trì xây dựng 33 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành 57 thông tư. Trọng tâm của chúng tôi là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khoá; phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và đảm bảo quản lý tài chính ngân sách, tài sản công hiệu quả nhất”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Được biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022 của Chính phủ, ngành Tài chính đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, ngành Tài chính đã thực hiện thành công chính sách tài khoá. Thu ngân sách đạt 1.803,6 nghìn tỷ đồng, vượt 27,8% so với dự toán, tăng 14,12% so với năm 2021. Bội chi NSNN dưới 4%. Năm 2022 thực hiện gói phục hồi kinh tế 347 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư công, chuyển đổi số mạnh mẽ.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Ngành Tài chính điều hành chính sách tài khóa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
Doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần tăng thu về ngân sách. Ảnh: TL.

Năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp. Trong năm 2023, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Chính phủ đã trình Quốc hội và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giao cho Chính phủ triển khai thực hiện chính sách tài khoá, trong đó có dự toán thu NSNN và dự toán chi NSNN.

Bộ Tài chính sẽ tập trung nỗ lực, quyết liệt thực hiện thành công dự toán ngân sách, tiết kiệm chi, tăng giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công cũng như tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế,… đảm bảo cho chính sách tài khoá được thực hiện minh bạch, hiệu quả.

“Đặc biệt, năm 2023, chúng tôi tiếp tục đề xuất với Chính phủ thực hiện chính sách gia hạn, kéo dài giãn, hoãn thời gian nộp thuế như chính sách đã thực hiện trong năm 2022. Đồng thời, tập trung để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp cũng chính là nâng cao năng lực cho nền kinh tế, từ đó sẽ góp phần tăng thu ngân sách” - Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định./.

Đảm bảo chính sách tài khóa hiệu quả, minh bạch

"Bộ Tài chính sẽ tập trung nỗ lực, quyết liệt thực hiện thành công dự toán ngân sách, tiết kiệm chi, tăng giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công cũng như tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế,… đảm bảo cho chính sách tài khoá được thực hiện minh bạch, hiệu quả" - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.