Cụ thể, từ ngày 15/3/2024 có 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh; cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà.

Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng
Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng. Ảnh: TL.

Trong đó, quy định tại Điều 7 của Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý thuốc Methadone về nội dung cấp phát thuốc methadone cho người bệnh điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Điều 8 quy định về cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị ngoại trú. Trường hợp người bệnh điều trị ngoại trú vì các bệnh lý khác không thể đến cơ sở điều trị thay thế hoặc cơ sở cấp phát thuốc để uống thuốc Methadone hằng ngày...

Tại quyết định này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bãi bỏ Quyết định số 4308/QĐ-BYT ngày 19/10/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành./.